Powrót do listy

Co nowego?

11 grudnia 2015

Nie dla Vat

Lin­gu­aton moc­no wspie­ra akcję PASENIE DLA VAT” i zachę­ca wszyst­kich nauczy­cie­li, uczniów i rodzi­ców do pod­pi­sa­nia pety­cji.

PETYCJA 

LINGUATON - NIE DLA VAT 

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: Enzo